Wat is een communicatiepaspoort?

Een communicatiepaspoort is een document met persoonlijke gegevens van een kind, een jongere of een volwassene die zelf niet of moeilijk kan praten.Het paspoort wordt bij voorkeur aangemaakt door de houder zelf, samen met zijn/haar partner, familie of begeleider. Op het paspoort staat kort en bondig de nodige informatie over de manier van communiceren, het gedrag en de interesses van de houder van het paspoort. Deze informatie wordt weergegeven op een overzichtelijke en leuke manier.

Het communicatiepaspoort is een handig instrument wanneer een persoon ondersteunde communicatie gebruikt. Onbekende gesprekspartners kunnen zo gemakkelijker een eerste gesprek voeren. Het geeft ook een gevoel van veiligheid en comfort aan de houder wanneer hij/zij in contact komt met nieuwe mensen. Bijgevolg ondersteunt dit de maatschappelijke integratie van de persoon.

Een communicatiepaspoort is geen identiteitskaart. Uit onderzoek blijkt dat we best rekening houden met volgende aandachtspunten:

Het software- programma op deze website leidt je aan de hand van een aantal vragen en mogelijke antwoorden naar een kant-en-klaar communicatiepaspoort:

Eens je jouw communicatiepaspoort hebt aangemaakt, kan je jouw paspoort in 4 formaten afdrukken.
Daarna kan je het uitknippen, eventueel plastificeren en kan je met jouw communicatiepaspoort de baan op.
Starten maar, veel plezier en succes!

Leernetwerk Ondersteunde Communicatie (vzw Mediander)